تنها ماری که در آستین پروردم بافه ای از موی درخشان تو بود که در باد گم شد و خورشید نام گرفت ........................................................................... غار نشینی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید

بهار

این باد تنها رفیق سال های جوانی ام طعنه نمی زند دروغ نمی گوید هنوز حامل قاصدک عاشقی ست که از باران فروردین  آبستن است. {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ صدایت را ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 18 بازدید
مرداد 94
2 پست
مهر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
2 پست
سپید
34 پست
دفتر_شعر
24 پست
شعر
7 پست
غزل
4 پست
رودکی
1 پست
زلزله
1 پست
مادر
4 پست
دل_نوشته
4 پست
سعدی
2 پست
سوگنامه
1 پست
کوچه
1 پست
بهار
2 پست
بچه_ها
1 پست
حافظ
2 پست
موسیفی
1 پست
شعر_نو
2 پست
روز_مرگی
1 پست
هایکو
1 پست
اخوان
1 پست
شادی
1 پست
خاطره
3 پست
شاملو
1 پست
گفت_و_گو
1 پست
لورکا
1 پست
چهارپاره
1 پست
سینما
1 پست
عقیقی
1 پست
ندبه
1 پست
حوادث
1 پست
آواز
1 پست
عبرت
1 پست
عاشقانه
1 پست
رویا
1 پست
خیال
1 پست
مرثیه
1 پست
آغاز
1 پست