افول

بین سطرها گم شدم

چونان واژه ای که مجال نوشتنش نیست

چونان ستاره ای ریز

در نقاشی غمناک دخترکی بی مادر

ستاره ام فرو افتاد

امشب شب آخر تنهایی ست

تیر 94

/ 4 نظر / 35 بازدید
زنبور

سلام شعر خوبی بود. تمثیل ستاره ریز رو دوست داشتم

میله بدون پرچم

[گل]